Bajk Serwis
   

ZESTAWY DOZUJĄCE

Na żądanie dostarczamy skompletowane układy
dawkujące zestawione zgodnie z zaleceniami i
potrzebami klienta.
Zastosowania:
- baseny;
- uzdatnianie wody pitnej;
- oczyszczalnie ścieków;
- kotły;
- układy chłodzenia;
- inne.


Układy dawkowania chemikaliów znajdują zastosowane
do przetłaczania:
- podchlorynu sodu;
- flokulantów;
- środków zmiękczających;
- środków czyszczących;
- kwasów;
- zasad itp.

Skład standardowego zestawu:
- pompa dozująca
- zbiornik PEHD/PP
- mieszadło
- linia tłoczna (2mb)
- zawór iniekcyjny
- linia ssawna z zaworem stopowym.

Zalety:
Łatwość zamówienia.
W zamówieniu należy określić jedynie medium, pojemność zbiornika oraz wydajność pompy. W ten sposób zamówicie Państwo kompletny układ do przygotowania, pomiaru i dawkowania każdego medium.